Služby a Ceny

Kontrola a čištění spalinové cesty,  včetně vystavení zprávy

Kontrolní zprávy: běžná cena 450-550Kč

Frézování komínů: 450-500 Kč/metr při odstranění dehtu, 1000 Kč/metr při rozšíření komína

Vložkování komínů: individuální kalkulace

(podle typu komínové vložky, a stavu vložkovaného komína)

Opravy komínů: individuální kalkulace

Top